• silawiedzy@dictasign.eu

Zawód: tłumacz przysięgły

Zawód: tłumacz przysięgły

Wybierając jako drogę zawodową jedną z filologii jest absolwenci mają szeroki wachlarz możliwości wykonywania swojego przyszłego zawodu. Mogą między innymi zostać nauczycielami, dalej rozwijać się językowo w ramach etatu nauczyciela akademickiego, mogą zostać tłumaczami symultanicznymi, podjąć karierę w ramach firm prowadzących interesy na rynku, na którym obowiązuje język, który studiował filolog, mogą również stać się tłumaczami przysięgłymi i założyć własną praktykę lub pracować w ramach firmy o ugruntowanej pozycji, takiej jak ta ze strony –  interpreti.pl/startseite.

Chcąc zostać tłumaczem przysięgłym należy najpierw spełnić określone warunki: posiadać obywatelstwo polskie, znać język polski, mieć ukończone studia wyższe, nie być karanym, posiadać zdolność do czynności prawnych oraz zdać egzamin na tłumacza przysięgłego.

Egzamin na tłumacza przysięgłego odbywa się w dwóch kategoriach tłumaczenie z języka polskiego na język obcy, oraz tłumaczenie z języka obcego na języki polski. Każdy egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Podczas części ustnej tłumacz przysięgły musi dokonać tłumaczenia konsekutywnego. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z obu tych części.

Jeśli egzamin zostanie zdany pozytywnie, wówczas taka osoba wpisywana jest na listę tłumaczy przysięgłych pod odpowiednim numerem. Konieczne jest jeszcze złożenie ślubowania przez Ministrem Sprawiedliwości.

Każdy tłumacz przysięgły posiadać powinien pieczęć, którą potwierdza zgodność przykładu z oryginalnym dokumentem.

admin
admin