• silawiedzy@dictasign.eu

Trener


Praca trenera, czyli andragogika w biznesie

Coraz więcej firm tworzy w swoich strukturach stanowisko coacha czy też po polsku trenera. Zadania takiej osoby bywają różne w zależności od koncepcji przedsiębiorstwa. Jedni trenerzy mają w swoich obowiązkach wprowadzanie nowych osób w struktury firmy oraz przekazywanie im know-how, w innych firmach coache pełni funkcję doradcy personalnego, który pomaga pracownikom w wyborze ścieżki kariery, tak by byli oni maksymalnie przydatni dla przedsiębiorstwa.

W zależności od koncepcji trenera, musi on posiadać nieco inne kompetencje, jednak są też umiejętności, które muszą łączyć wszystkich.

Chcąc być dobrym trenerem w pierwszej kolejności należy zadbać o podstawową wiedzę z zakresu andragogiki. Poznać procesy nauki osób dorosłych, najlepsze metody podnoszenia umiejętności i wiedzy tej grupy oraz przyjrzeć się najczęściej popełnianym błędom.

Drugi pakiet szkoleń o jakie powinien zatroszczyć się trener to kompetencje miękkie, umiejętność słuchania, kierowania ludzi na odpowiednie tory myślenie, wspomaganie nauczania, skuteczne komunikowanie, sztuka feedbacku – wszystkie te umiejętności warto szkolić i rozwijać.

Ostatnim elementem jaki musi być domeną trenera, to doskonała znajomość firmy, jej procesów i potrzeb. W tym zakresie trener samodzielnie musi podnosić swoje kompetencje i pozyskiwać wiedzę. Bez tego elementu nie można zostać dobrym coachem z punktu widzenia firmy.