• silawiedzy@dictasign.eu

Studia zagranicą – jak się do nich przygotować

Studia zagranicą – jak się do nich przygotować

Otwarte granice pomiędzy krajami europejskimi oraz coraz bardziej postępująca globalizacja skłaniają coraz większą liczbę osób do podjęcia studiów w krajach innych niż Polska. Część z nich decyduje się na uczestniczenie w popularnych programach wymian studenckich, takich jak na przykład Erasmus, w czasie których podejmują naukę na zagranicznej uczelni trwającą zwykle nie dłużej, niż dwa semestry.

Jednak niektórzy polscy studenci postanawiają na całkowite odcięcie się od krajowego systemu edukacji wyższej i wybierają zdobycie wyższego wykształcenia za granicą. Jednak zanim postawią swoje pierwsze kroki na obcojęzycznej uczelni, powinni się do tego odpowiednio przygotować.

Warto zainwestować w naukę języka.

Wiele uczelni zagranicznych uruchamia na swoich wydziałach kierunki skierowane głównie do obcokrajowców. Zajęcia na nich odbywają się najczęściej w języku angielskim, który wydaje się być współcześnie najbardziej uniwersalny. Nie oznacza to jednak, że wybierając studia w kraju nieanglojęzycznym, należy odpuścić naukę języka narodowego. Umożliwi to o wiele szybszą asymilację oraz lepszy kontakt z rodowitymi studentami. Również studenci zagraniczni przybywający do Polscy powinni zainteresować się nauką naszego języka, co umożliwiają kursy takie jak ten –  plschool.ru.

W obcym kraju należy przystosować się do zasad tam panujących.

Kultury poszczególnych krajów różnią się między sobą, czasem dość znacznie. Również cechy poszczególnych nacji bywają od siebie diametralnie odmienne. Porównując rozrywkowych, głośnych, ekstrawertycznych Włochów czy Hiszpanów, z bardziej zamkniętymi i zdystansowanymi mieszkańcami krajów skandynawskich trudno oprzeć się wrażeniu, że zasady kulturowe panujące w tych krajach znacznie się różnią. Warto je poznać jeszcze przed wyjazdem i być gotowym na dostosowanie się do nich. Studenci zagraniczny przybywający do obcego kraju zawsze będą bowiem funkcjonować jako goście, którzy nie mają zbyt wielkich praw do pouczania oraz namawiania do zmian swoich gospodarzy.

admin
admin