• silawiedzy@dictasign.eu

Polecane metody

Metody nauki języka dla dorosłych

Istnieje wiele różnych metod pomagających w nauce języka dorosłym. Taka różnorodność wynika również z faktu, że każdy człowiek jest inny w związku z tym dla każdego z nas bardziej efektywna może okazać się inna metoda. Poniżej prezentujemy kilka zupełnie różnych od siebie metod nauczania.

Sita – jest to kurs bazujący na teoriach psychologicznych zakładających istnienie świadomości i podświadomości. Dzięki specjalnym okularom z wbudowanym czujnikiem oddechy, uczący się jest wprowadzany w stan alfa właściwy dla fazy tuż przed i po śnie. W stanie relaksu prezentowane są nam słowa i wiedza z nowego języka.

Metoda 5S – metoda e-learningowa, która zakłada samodzielną naukę. W ramach kursu utrzymujemy specjalnie opracowany podręcznik, zestaw ćwiczeń oraz prezentacje multimedialne, na których zawarto treść podręcznika. Metoda zakłada, że nowych słów należy uczyć się przed odczuwanie. Dlatego też ucząc się słowa „woda” usłyszmy dźwięk szumiącej wody, zobaczymy ją też na ekranie.

Metoda Callana – jest to metoda wymuszająca ciągłą gotowość do odpowiadania na pytania w danym języku. Naukowa nowych słów i konstrukcji polega najpierw na usłyszeniu od lektora i powtórzeniu słowa, później poznania jego zapisu na podstawie teksu, a na koniec na nauce pisania podczas dyktanda. Metoda ta zakłada powtarzanie całych konstrukcji, a nie tylko pojedynczych słów.