• silawiedzy@dictasign.eu

O nas

Nasz portal powstał w wyniku rozważań nad andragogiką, choć nauce dorosłych poświęca się coraz więcej uwagi, nadal brakuje jednego, spójnego miejsca, w którym poruszane byłby wszelkie zagadnienia związane z edukacją dorosłych. Takim właśnie miejscem ma stać się nasz portal.


Wizja

Chcemy poruszyć szerokie spektrum tematów dotyczących różnych obszarów andragogiki. Przyjrzymy się bliżej szkoleniom jakie można znaleźć obecnie na polskim rynku, poddamy je analizie zarówno pod kątem przygotowania oraz metodologii, jak i późniejszej użyteczności wyniesionej z nich wiedzy.

Osobny dział poświęcimy nauce języka, która w wieku dorosłym nie jest już tak łatwa, jak podczas nauki szkolnej. Zastanowimy się nad sposobami, które można stosować, aby ułatwić sobie zapamiętywanie i poznanie nowych języków.

Z nauką języków związany jest samorozwój oraz podnoszenie swoich kwalifikacji, które również znajdą miejsce w poruszanych przez portal zagadnieniach.

Ostatnim bardzo istotnym elementem andragogiki, któremu chcemy poświęcić więcej uwagi jest kwestia kursów przekwalifikowujących oraz podnoszących kompetencje osób bezrobotnych. Zadamy pytanie o ich przydatność, formę oraz założenia.


Nasi odbiorcy

Tworzymy ten portal z myślą o ludziach, którzy chcą stale się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje, również dla tych których sytuacja życiowa zmusza do powtórnego podjęcia nauki, oraz dla specjalistów tworzących ofertę edukacyjną na polskim rynku, a w końcu dla naukowców zajmujących się andragogiką w różnych jej przejawach.