• silawiedzy@dictasign.eu

Menedżer

Dwie linie szkoleniowe dla menadżerów

Menadżer to odpowiedzialne stanowisko, z jednej strony odpowiada bowiem za rozwój firmy, z drugie za koordynowanie pracy zespołu. Z tych dwóch funkcji wynikają dwa kierunki, w których powinni iść zarządzający podczas dokonywania wyboru szkoleń dla siebie.

Zarządzania ludźmi też trzeba się nauczyć

Błędem popełnianym przez wielu menadżerów, prezesów i właścicieli firm, jest założenie, że zarządzania ludźmi nauczą się na żywej tkance swoich pracowników, niestety brak odpowiednich kompetencji w tym zakresie może doprowadzić od niezdrowej atmosfery w firmie i zespole. Szkolenia z umiejętności miękkich, takich jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwijające kompetencje lidera, uczące odpowiedniego feedbacku czy komunikacji interpersonalnej, powinny leżeć w obszarze zainteresować każdego menadżera.

Innowacyjność, to wykraczanie poza granice

Drugim kierunkiem, w którym powinny iść zainteresowania menadżera jest innowacyjność, poszukiwanie nowych kierunków i sposobów rozwoju. Aby osiągnąć ten cel warto zamiast zapisywać się na kolejne szkolenie „innowacyjność w branży…” lub „nowe kierunki rozwoju firm z sektora…”, wziąć udział w prelekcjach i szkoleniach odnoszących się do zupełnie innej branży, lub poświęconych zagadnieniom, które nie są stosowane w naszej branży lub wręcz nawet jeszcze nie mają praktycznego odniesienia. Takie szkolenia mogą otworzyć horyzonty i pozwolą odnaleźć firmie własną drogę do innowacji.