• silawiedzy@dictasign.eu

Iwan Pawłow

Iwan Pawłow

Iwan Pawłow to rosyjski naukowiec, fizjolog i specjalista od nauk medycznych. Urodził się czternastego września w Riazaniu, zmarł natomiast w Leningradzie.

Dorobek naukowy

a. Iwan Pawłow badał między innymi fizjologię wydzielania śliny przez psy.

b. Zjawisko reakcji na niektóre bodźce nazwał odruchem bezwarunkowym. Zajmował się też analizą układu nerwowego jako całości.

c. W roku 1904 otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologi i nauk medycznych za wieloletnie badanie procesu trawienia.

d. Jego badania pozwoliły również na odkrycie zjawiska odruchu warunkowego, a także warunkowania klasycznego.

Kariera

Karierę rozpoczął od studiów prawniczych na Uniwersytecie, ale w trakcie nauki przeniósł się na studnia przyrodnicze na wydziale nauk ścisłych Uniwersytetu Petersburskiego. Specjalizował się w fizjologi zwierząt. Studiował także na Cesarskiej Akademii Medyczno-Chirurgicznej. Po ukończeniu nauki został szefem laboratorium w klinice Botkina. Część swojej pracy naukowej prowadził w laboratoriach we Wrocławiu i Lipsku.

admin
admin