• silawiedzy@dictasign.eu

Finansowanie kosztów egzaminów

Zasady finansowania kosztów egzaminów i licencji

Osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy spełniający określone warunki, oraz osoby pracujące lub prowadzące działalność gospodarczą w wieku powyżej 45 lat.

Finansowanie kosztów egzaminów i licencji odbywa się na podstawie umowy zawartej z Urzędem Pracy. Na podstawie tej umowy bezrobotny jest zobowiązany dostarczyć UP potwierdzenie zdania egzaminu lub otrzymania licencji. Jeśli z jakiś powodów zrezygnuje z przystąpienia do egzaminu musi zwrócić jego koszty do Urzędu.

Urząd przesyła wymaganą kwotę za egzamin lub licencję bezpośrednio na konto organizatora kursu. Wysokość dofinansowania to kwota średniej krajowej płacy.

By uzyskać takie finansowanie należy złożyć odpowiedni wniosek do PUP oraz uzasadnić celowość uzyskania takiego dyplomu.