• silawiedzy@dictasign.eu

E-learning

Formy e-learningu

Współcześnie e-learning jest coraz chętnie wykorzystywaną metodą pozyskiwania wiedzy i podnoszenia kompetencji. Korzystają z niego zarówno osoby prywatne, jak firmy organizujące szkolenia swoim pracownikom. E-learning może przybierać wiele różnorodnych form, poniżej prezentujemy niektóre z nich.

Platforma e-learningowa – jest to przestrzeń, gdzie umieszczane są różnego rodzaju materiały szkoleniowe. Od plików pdf, przez prezentacje multimedialne po egzaminy online. Dostęp do nich najczęściej chroniony jest hasłem, a platforma pozostaje dostępna dla kursantów przez dłuższy czas.

Webninarium – jest to rodzaj seminarium, w którym biorą udział czynny specjaliści w danej dziedzinie, wymieniając się wiedza i opiniami. Są również bierni słuchacze, którzy mogą wziąć udział w webinarium oraz zadawać pytania. Często zdarza się, że webinaria są nagrywane i udostępnianie uczestnikom.

Blended learning – jest to forma zakładająca naukę w postaci tradycyjnych spotkań i zajęć szkoleniowych, uzupełnioną o e-learning czy to w formie korzystania z materiałów podczas zajęć, czy powtórzenia i rozszerzenia tematyki, a także formy sprawdzenia efektów.