• silawiedzy@dictasign.eu

Dofinansowanie studiów

Dofinansowanie studiów
Urząd Pracy sponsoruje studia podyplomowe. Poniżej w pytaniach i odpowiedziach prezentujemy informacje na temat pozyskiwania dofinansowania studiów z Funduszu Pracy.

Kto może uzyskać dofinansowanie?
Dofinansowanie studiów podyplomowych zależne jest od analizy Urzędu Pracy, która decyduje o rodzaju pomocy, jaką należy udzielić bezrobotnemu. Jeśli UP uzna, że taki profil pomocy będzie najskuteczniejszy – przyzna dofinansowanie.

Na jaki okres przyznawane jest dofinansowanie?
Dofinansowanie przyznawane jest na cały okres trwania studiów.

Jaka będzie wysokość dofinansowania?
Wysokość dofinansowania zależy od indywidualnej sytuacji materialnej osoby, która składa wniosek, może wynosić nawet 100% kosztów nauki, maksymalnie może być to 300% średniego wynagrodzenia w naszym kraju. W I kwartale 2016 r., według danych GUS przeciętna płaca wynosiła 4312,64 zł, co oznacza, że maksymalne dofinansowanie może wynieść 12937,92 zł. Ponadto podczas trwania studiów możemy liczyć na stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.